HelloPrinting change de nom

Chers clients, chers partenaires, chers fournisseurs,

Il y a maintenant 4 ans, HelloPrinting arrivait sur le marché de l’impression grand format. Notre ambition étant de prouver qu’une production 100% Belge en étant concurrentielle était possible malgré la pression des pays de l’est et du sud.

Nous avons dépassé largement nos objectifs en devenant un acteur incontournable de la vente d’impression grand format en Belgique.

Internet n’ayant aucune frontière, nous nous développons plus vite que prévu en Europe.

Cependant, le mot “Hello” nous ralentit à l’international par son utilisation omniprésente. Nous avons donc pris la décision de créer une nouvelle identité.

Nous devenons officiellement Comink

HelloPrinting verandert van naam

Beste klanten, beste partners, beste leveranciers,

Reeds jaren is HelloPrinting actief in de markt van digitaal groot formaat printen. Onze ambitie was bewijzen dat een 100% Belgische, concurrerende productie mogelijk was desondanks de marge-druk uit landen van het Oosten en het Zuiden.

Wij hebben intussen zeer ruim onze objectieven behaald en behoren dan ook tot éen van de grote spelers op vlak van verkoop m.b.t. groot formaat printen in Belgie.

Internet kent geen grenzen meer, wij groeien sneller dan verwacht in Europa.

Echter het woord ‘Hello’ vertraagt ons op international vlak door het veelvoudig gebruik ervan. Daarom hebben wij dus de beslissing genomen om heden een nieuwe identiteit te creëren.

Wij heten vanaf nu Comink